Stan licznika:1294
[Rozmiar: 6060 bajtów]
[Rozmiar: 1321 bajtów]

Firma powstała w roku 1989 pod nazwą: Zakład Usług Elektrycznych(ZUE).

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia o w oparciu o naszą wiedzę wykonaliśmy:

· na podstawie własnych wniosków z obserwacji układów pomiarowych opracowanie unikalnego analizatora przebiegów odkształconych oraz urządzenia odwzorującego prąd i napięcie sieciowe – generatora przebiegów odkształconych z dokładnością ok.99,99% oraz teoria rozbieżności miedzy odpowiedzią układów na poszczególne harmoniczne z szeregu Fouriera i całego przebiegu odkształconego . 

· Opracowanie radykalnych zmian w układach sprężonego powietrza dla górnictwa

· Współudział w stworzeniu sprężarki powietrza w wykonaniu przeciwwybuchowym

· Opracowanie turbina powietrznej (wiatrak) nie wymagający za nim przestrzeni dla przepływu wiatru

· Opracowanie dyfuzora wstępnego dla poprawy bezpieczeństwa i sprawności silników odrzutowych

Początek nowego stulecia

· Opracowanie prądnicy na magnesach trwałych o mocy 5 kW, ciężarze 52 kg i prędkości obrotowej 30 obr/min

· Opracowanie silnika momentowego prądu stałego typu BLDC o mocy 30 kW i ciężarze 30 kg dla sprężarek śrubowych własnej konstrukcji

  • W styczniu 2005r., w związku z rozszerzeniem i częściową zmianą profilu, nazwa ta została zmieniona na Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski (NTE AB).

· Rok 2013 -Opracowanie systemu oszczędnościowego QX odzysku w systemach sprężonego powietrza.

Firma opiera się na wykwalifikowanej kadrze inżynierów – specjalistów z różnych dziedzin energetyki, od typowo elektrycznej, cieplnej po pneumatyczną i hydrotechniczną. NTE AB współpracuje również ludźmi nauki zarówno niezależnymi jak również zatrudnionymi w renomowanych uczelniach i ośrodkach naukowych. Kompetencje NTE AB są bardzo rozległe - począwszy od tradycyjnego wykonawstwa w obrębie energetyki przemysłowej, poprzez prace analityczno - pomiarowe, modernizacje, po charakterystyczne dla firmy wdrożenia programów prooszczednościowych związanych z innowacjami.

[Rozmiar: 817 bajtów]
[Rozmiar: 333 bajtów]
NOWE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE ANDRZEJ BARCIKOWSKI ul. Puławska 7/16, 26-600 Radom
tel./fax (48-48) 360 25 63,
[Rozmiar: 4749 bajtów]