Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Nasze porady to zestaw wytycznych, które według nas są nieodzownym elementem prawidłowego rozwiązania problemów z urządzeniami energetycznymi. Pamiętajcie, że nie można rozwiązać problemu bez dogłębnego zrozumienia zjawisk zachodzących podczas pracy danego urządzenia lub zespołu urządzeń. U podstaw całego zagadnienia stoją zawsze poprawne pod względem metrologicznym pomiary parametrów charakteryzujących badane zjawisko. Należy pamiętać, nie zawsze teoria jest zbieżna z rzeczywistością. Dopiero, gdy macie właściwe wyniki pomiarów możecie przystąpić do prawidłowej diagnostyki. Można to robić na wiele sposobów np. podzielić zachodzące zjawiska na części składowe i analizować osobno każde z nich, lecz nie zawsze analiza części składowych daje prawidłowe wnioski. Lepiej jest przeanalizować problem jako jedną zwartą całość. Od pewnego czasu niewielka część firm serwisowych nieodpłatnie informuje klienta jak poradzić sobie z charakterystycznymi dla danego urządzenia problemami, jednak stanowią one wyjątek. Nasza firma idzie drogą powyższych firm serwisowych i daje Państwu możliwość wstępnej diagnostyki urządzeń, a co za tym idzie pierwszych wniosków.