Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Od początku naszej działalności badawczo-wdrożeniowej w dziedzinie sprężonego powietrza obserwujemy niedoskonałości w dopasowaniu sieci do pracy urządzeń odbiorczych. Jedni walczą z tą patologią próbując przebudować układ sieci, a jeszcze inni próbują regulować to wszystko na „ślepo”, bez wykonania niezbędnych pomiarów i analizy pracy urządzeń odbiorczych. Dochodzi do tego, że zużycie energii na wyprodukowanie 1000 m³ przekracza nawet 400kWh. Z uwagi na coraz częstsze pytania dotyczące tylko i wyłącznie analizy poprawności pracy układów sprężonego powietrza i ich diagnostyki firma Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski rozszerzyła swoją działalność o diagnostykę układów sprężonego powietrza. Nasze rozwiązania oparte są o ponad dwudziestoletnie doświadczenia w diagnostyce i eksploatacji urządzeń w systemie sprężonego powietrza, co przekłada się na techniczne i ekonomiczne efekty naszych prac. Zarówno wpływ poszczególnych układów sieci jak i urządzeń opisaliśmy już na wstępie w dziale sprężone powietrze, jednak należy podkreślić, że sieć pneumatyczna to nie tylko stały układ połączeń, ale i system, którym możemy sterować poprawiać i pogarszać warunki pracy poszczególnych urządzeń, zwiększając lub ograniczając koszty. Zużycie energii elektrycznej w takiej sieci jest rezultatem nie tylko z przemiany na energię użyteczną, ale i strat. Straty jednak nie są elementem stałym, na który nie mamy wpływu, zależą od wielu parametrów, w tym konfiguracji urządzeń i sieci oraz o czym zapomina się od warunków współpracy między nimi. Jeżeli ilość energii potrzebnej na wyprodukowanie 1000 3 sprężonego powietrza przekracza 115 kWh powinniście  poszukać przyczyny.

Możemy z tym walczyć, lecz najpierw trzeba rozpoznać przeciwnika, potrzebna jest diagnostyka.. Dlatego udostępniamy Państwu nasze porady i narzędzie do wstępnej diagnostyki układów sprężonego powietrza w postaci aplikacji technicznej: NTE QR AIR Jeżeli ocena pracy przekroczy poziom „wymagana niezwłoczna diagnostyka” powinniście skontaktować się albo z naszą firmą, albo z inną zajmującą się diagnostyką pracy tego typu urządzeń w celu rozwiązania problemów natury technicznej.

Propozycja

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski proponuje badania, diagnostykę oraz montaż urządzeń do poprawy parametrów sieci

- określanie rzeczywistego wskaźnika efektywności energetycznej sprężarek

- diagnostyka sprężarek

- diagnostyka pracy sieci

- diagnostyka współpracy sieci z odbiornikami

- usuwanie awarii

- badanie charakterystyki obciążeniowej sieci sprężonego powietrza

- dobór sprężarek

- dobór elementów wykonawczych