Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Z uwagi na coraz częstsze pytania dotyczące tylko i wyłącznie analizy poprawności pracy układów energetycznych i ich naprawy, firma Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski rozszerzyła swoją działalność o diagnostykę układów elektrycznych.

Nasze rozwiązania oparte są o ponad trzydziestoletnie doświadczenia badawcze i eksploatacyjne urządzeń elektrycznych. Doświadczenia w dopasowaniu układów elektrycznych do rzeczywistych potrzeb odbiorców skutkują technicznymi i ekonomicznymi efektami naszych działań.

Zarówno wpływ poszczególnych układów sieci jak i urządzeń opisaliśmy już na wstępie w dziale energii elektrycznej. Jednak należy podkreślić, że sieć elektroenergetyczna to nie tylko stały układ połączeń, ale
i system, którym możemy sterować – zmieniać warunki pracy poszczególnych urządzeń, co przekłada się to na prawidłową pracę urządzeń i zwiększanie lub ograniczenie kosztów.

Układ pomiarowy jest jak „element żywy,” jego wskazania wynikają ze sposobu zliczania energii (algorytm), ale też o czy się zapomina, jego charakterystykę należy traktować jako wypadkową każdego
z elementów składowych, dlatego i nim jak całą siecią elektroenergetyczną można sterować.

Podobnie przedstawia się temat ciągów technologicznych, w tym poszczególnymi urządzeniami. Zużycie energii elektrycznej w nich wynika nie tylko z przemiany na energię użyteczną, ale i strat. Straty nie są elementem stałym, na który nie ma wpływu, zależą od wielu parametrów, w tym sieci. Asymetria napięciowa i harmoniczne (momenty pasożytnicze) to jeden z wielu czynników zależnych nie od odbiorcy, ale od Dostawcy, ale konsekwencje finansowe za to ponosi Odbiorca.

Możemy z tym walczyć, lecz najpierw trzeba rozpoznać przeciwnika, potrzebna jest diagnostyka.. Dlatego udostępniamy Państwu nasze porady i narzędzie do wstępnej diagnostyki układu pomiarowego w postaci aplikacji technicznej układu pomiarowego: NTE QR CURRENT. Jeżeli ocena pracy przekroczy poziom „wymagana niezwłoczna diagnostyka” powinniście skontaktować się albo z naszą firmą, albo z inną zajmującą się diagnostyką pracy tego typu urządzeń w celu rozwiązania problemów natury technicznej.

Propozycja

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski proponuje diagnostykę
i analizy układów elektrycznych:

- diagnostyka sieci elektroenergetycznej

- diagnostyka układów pomiarowych

- analiza pracy urządzeń w sieci elektroenergetycznej rozdzielczej odbiorcy

- analiza pracy poszczególnych urządzeń w ciągach technologicznych

- usuwanie awarii