Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące pytanie na naszej stronie lub w internecie napisz do nas: e-maila :nte@nte.com.pl Odpowiemy na każde Twoje pytanie z zakresu objętego naszą ofertą za niewielką odpłatnością 50 zł lecz pytanie musi być precyzyjne, a odpowiedz można zawrzeć w maksymalnie w dwóch zdaniach. Przy pytaniach obszerniejszych postępuj zgodnie z działem : Doradztwo Techniczne

-       sprawdzaj systematycznie temperatury pracy sprężarek to od niej zależy wydajność i koszty

-       sprawdź czy pora roku wpływa na wydajność i pracę sprężarek jeżeli tak to musisz ograniczyć wpływ temperatury zewnętrznej

-       utrzymuj temperaturę w pomieszczeniu nie niższą niż 5ºC i nie wyższą niż 30ºC

-       sprawdzaj zawory - odwodnienie i odolejenie kondensatu

-       sprawdzaj systematycznie sprawność sprężarek

-       badaj wskaźnik zużycia energii na 1000 m³ jeżeli przekracza 200kWh / 1000 m³ masz problem

-       chcesz ograniczyć zużycie energii na produkcji sprężonego powietrza najlepiej oblicz zużycie energii elektrycznej na produkcję 1000 m3 jeżeli bardzo odbiega od wartości wynikających z wartości znamionowych to powinieneś ograniczyć bieg jałowy (odciążenia) sprężarki

-       pamiętaj ,ze sprężarki łopatkowe maja większe wymagania środowiskowe

-       ogranicz ciśnienie pracy sprężarki do minimum w stosunku do odbiorów najlepiej metodą doświadczalną

-       dopilnuj, aby przy przeglądach czyszczono dokładnie chłodnice

-       sprawdzaj czy jest znacząca różnica w zużyciu energii elektrycznej po wymianie filtrów, zdarza się, że stosuje się filtry nie dopasowane do danej sprężarki

-       ogranicz odprężanie sprężarek

-       jeżeli masz rozległa sieć staraj się zrezygnować z centralnej sprężarkowni

-       ogranicz spadek ciśnienia w sieci poprzez ograniczenie długości rurociągów·

-        likwiduj niezwłocznie wszelkie nieszczelności

-       pracuj na możliwie niskim ciśnieniu sieci

-       sprawdź czy przypadkiem urządzenie odbiorcze nie ma reduktora jeszcze na mniejsze ciśnienie niż robocze sieci

-       ogranicz nadmierny wypływ sprężonego powietrza.

-       stosuj odpowiednie elementy wykonawcze do danej czynności

-       jeżeli musisz stosować zdmuchiwanie zabrudzeń z elementu obrabianego na końcu rurki zastosuj zawór z automatycznym zamykaniem