Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Od wielu lat obserwowaliśmy postęp techniczny, ale jednocześnie postęp w komplikowaniu interpretacji zjawisk fizycznych przez naukowców i firmy dostarczające media i urządzenia do odbiorców różnych mediów energetycznych. W odpowiedzi na narastający problemy postanowiliśmy dać Państwu odpowiednie narzędzia. Jednym z nich są nasze porady oparte na naszej wiedzy technicznej i doświadczeniu. Zakres naszej nieodpłatnej pomocy jednak jest ograniczony, umożliwia tylko skorzystanie z ogólnych stosowanych zasad. Jednak w przypadku każdego konkretnego zdarzenia lub problemu, gdy wymagane są bardziej precyzyjne odpowiedzi postanowiliśmy iść dalej niż ktokolwiek dając niekonwencjonalne rozwiązanie w postaci udostępniania naszej wiedzy specjalistycznej odpłatnie. Długo zastanawialiśmy się nad formą płatności za tak wyrafinowaną pomoc. Można było przyjąć ryczał, ale jak porównać odpowiedz na pytanie interpretacji poszczególnych składników faktury energii elektrycznej z problematyką prawidłowej pracy układu sieci sprężonego powietrza.

Propozycja

Wobec powyższego z zakresu objętego naszą oferta postanowiliśmy podzielić pytania na dwie kategorie:

I.        Pytania proste, niewymagające obliczeń oraz obszernej części opisowej, dotyczące pojedynczego zdarzeń i pojedynczych urządzeń.

a.       klient wpłaca na nasze konto 50 zł i podaje pytanie z adresem e-maila na który mamy przesłać odpowiedz w ciągu 24 godzin,

b.      po wpłaceniu na konto przesyłamy na konkretną odpowiedz.

II.     Pozostałe pytania  za każdym razem  robić wycenę , w zależności od stopnia trudności.

a.       klient zwraca się do nas przedstawieniem problemu i zakresem analizy,

b.      nasz specjalista robi wycenę i przedstawia ją klientowi,

c.       jeżeli klient akceptuje naszą propozycje wpłaca na konto naszej firmy określoną przez nas kwotę i czas realizacji odpowiedzi,

d.      po wpłacie w/w kwoty przesyłamy odpowiedz na zadane pytania w określonym przez nas terminie

W każdym przypadku zapłaty za naszą pomoc w interpretacji zjawisk lub problemy wystawiamy  fakturę VAT.