Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Dużym problemem jest utrzymanie minimalnego zużycia energii elektrycznej w układzie sprężonego powietrza. Niestety, bardzo często już na etapie projektowania popełnia się wiele błędów, od złego usytuowania czerpni po zbyt małe zbiorniki wyrównawcze. Dodając do tego problemy eksploatacyjne, zbyt rzadka wymiana filtrów, brak czyszczenia chłodnic, po złe ustawienie parametrów pracy powodują, że średnie zużycie energii nie rzadko wzrasta z 100 kWh/1000m3 do 200kWh/1000m3 i to tylko z problemów eksploatacyjnych.

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski mając duże doświadczenie poparte wiedzą techniczną proponują nieodpłatną pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów. Pierwszym krokiem w diagnostyce, który zalecamy Państwu to skorzystanie z darmowej aplikacji NTE QR AIR dającej pogląd na prace układu sprężonego powietrza w Państwa firmie. W sytuacji, gdy program w „ocenie pracy urządzenia lub sieci” przekroczy poziom „wymagana niezwłoczna diagnostyka” zalecamy skontaktować się albo z naszą firmą, albo z inną zajmującą się diagnostyką pracy tego typu urządzeń w celu rozwiązania problemów natury technicznej.

W tym przypadku pomoc diagnostyczną ograniczamy do układów pomiarowych. Podobnie jak w układach sprężonego powietrza problemy z układami pomiarowymi wynikają ze słabej znajomości właściwości poszczególnych elementów, błędów w projektowania, zwiększenia obciążenia niezgodnie z projektem, poprzez montaż kolejnych urządzeń lub drastyczne zmniejszenia obciążenia bez przewidywania wynikających z tego konsekwencji. Nie chcielibyśmy prowadzić wykładu na temat współpracy przekładników z licznikami. Dlatego proponujemy Państwu narzędzie do wstępnej diagnostyki układu pomiarowego w postaci aplikacji technicznej układu pomiarowego: NTE QR CURRENT. W sytuacji, gdy program w „ocenie pracy układu pomiarowego” przekroczy poziom „wymagana niezwłoczna diagnostyka” zalecamy skontaktować się albo z naszą firmą, albo z inną zajmującą się diagnostyką pracy tego typu urządzeń w celu rozwiązania problemów natury technicznej.