Masz pytanie?

nte@nte.com.pl

48 360 25 63

Oczyszczanie ścieków w obecnych czasach urasta do rangi samodzielnej gałęzi przemysłu a koszty utylizacji odpadów ciekłych stanowią coraz większy udział w budżetach zarówno osób fizycznych jak i ogólnych kosztach produkcji zakładów przemysłowych. Teoretycznie na tym zyskują oczyszczalnie ścieków, ale i tu narasta problem, problem odpadów poprodukcyjnych. Jak rozwiązać tą kwadraturę koła zastanawiają się wszyscy. Najracjonalniej było by ograniczyć zarówno pobór wody, jak i ilość odpadów. Bardzo często zamyka się obiegi wody tam, gdzie woda po przejściu przez cykl technologiczny nadaje się do ponownego użycia np. w układach chodzenia. Pozostaje jednak wiele technologii, w których woda po przejściu przez produkcję nie nadaje się do ponownego użycia bez procesu oczyszczania. Preferowaną w Polsce metodą oczyszczania jest biologiczne oczyszczanie ścieków, lecz proces ten prowadzony jest w dużej mierze przy pomoc chemii przemysłowej. Niedoskonałość zarówno procesu oczyszczania jak i fermentacyjnego powoduje, że produktem ubocznym jest olbrzymia ilość osadu o konsystencji gęstej mazi, wywożonych na wysypiska śmieci Jedyną obecnie stosowaną metodą utylizacji osadów jest termiczne unieszkodliwienie osadu Jednak proces oczyszczania ścieków można poprowadzić inaczej, albo zmniejszyć ilość produkowanego osadu albo wykorzystać to, co nam daje natura i doprowadzić do lepszej fermentacji, a pozostałość przetworzyć do formy produktu przydatnego człowiekowi i środowisku.

I. Ograniczanie ilości odpadów poprodukcyjnych

Jest wiele metod ograniczenia ilości odpadów powstałych w procesie produkcji. Najbardziej prostą, do wdrożenia i najmniej kosztowną, jest racjonalizacja wykorzystania surowca. Przykładem takiej racjonalizacji jest proces produkcji soków z owoców. Rozdrobnienie owoców do postaci pulpy w obecnie stosowanych rozwiązaniach jest na tyle niedoskonałe, że w miąższu zostaje ok. 7% soku. My nie obiecujemy, że całkowicie usuniemy z odpadu całość soku, jest to niemożliwe, ale możemy ograniczyć straty o ok. 20%. Kolejnym sposobem uniknięcia nadprodukcji odpadów lecz już na etapie oczyszczania ścieków jest usunięcie odpadów już na etapie wstępnego oczyszczania ścieków poprzez skuteczną koagulację i sedymentację. Obecne stosuje się koagulanty lecz są one mało skuteczne Proponujemy stosować koagulanty o dużej powierzchni czynnej i wysokim potencjale elektrycznym, umożliwiające tworzenie większych agregatów i szybszą sedymentacji. przez co ograniczenie BZT i CHZT i ogranicza energochłonność całego procesu oczyszczania ścieków, a przede wszystkim ogranicza ilość odpadu poprodukcyjnego. Jednak pozostały poprodukcyjny osad nadal zawiera dużo wody i nawet prasy odwadniające wraz ze środkami obniżającymi napięcie powierzchniowe błony komórkowej bakterii na niewiele się nie zdają, zawartość wody jest nadal wysoka. Proponujemy też nowe podejście do osadu pofermentacyjnego, istnieje możliwość usunięcia wody z osadu bez użycia znacznej energii. W obecnej chwili ze względu na przedmiot naszego zgłoszenia patentowego nie możemy udostępnić więcej informacji Po zgłoszeniu w niniejszym opisie uwzględnimy nasze rozwiązanie

II. Zamykanie obiegu wody w zakładach produkcyjnych

Zamykanie obiegu wody produkcyjnej jest zawsze uwarunkowana uciążliwością zanieczyszczeń ścieków w ich obróbce i jakością wody do ponownego użycia. O wszystkim decyduje klasa czystości niezbędnej do celów technologicznych. Właśnie ta klasa czystości wody decyduje, czy opłaca się oczyścić ścieki i zamknąć obiegu, czy też nie. Nie podejmujemy się oczyścić ścieków do poziomu wody pitnej. Nawet gdybyśmy uzyskali taką czystość, co jest wstanie wykonać to i tak warunki prawne, które są narzucone na dzień dzisiejszy skutecznie wyhamowują takie działania.

Oczyszczalnie ścieków komunalnych podobnie jak przemysłowe borykają się z problemami utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Główną przyczyną powstawania odpadów jest nadmiar BZT w ściekach przez co w procesie biologicznej oczyszczania ścieków powstaje ogromna ilość biomasy co stanowi piętę Achillesową oczyszczalni. Technologia stosowania komór fermentacyjnych nieco łagodzi w/w problem. Mimo rozkładu biomasy w komorze fermentacyjnej i tak ilość osadów przeznaczonych na wysypiska jest ogromna. Niezbędne staje się już na wstępnym etapie ograniczyć dopływ „odżywki” dla bakterii, zwiększenie produkcji biogazu w WKFz i znacznie lepsze odwodnienie osadów wywożonych na wysypisko śmieci. Proponujemy kilka modyfikacji obecnie prowadzonego procesu oczyszczania ścieków.

1.Dodatkowe ograniczenie ilości biomasy już na etapie osadnika wstępnego.

2.Stosowanie wyselekcjonowanych koagulantów o zwiększonej możliwości sedymentacji

3.Rozdrobnienie osadu nadmiernego przez komora WKFz do postaci substratu, w tym też postaci  jonowej

4. Zwiększenie produkcji biogazu z udziale zwiększonej ilości wodoru

5.Nowe podejście do osadu pofermentacyjnego, istnieje możliwość higienizacji i usunięcia wody z osadu bez użycia znacznej ilości energii.

Propozycja

Nowe Technologie Energetyczne Andrzej Barcikowski proponuje zamykanie obiegów wody technologicznej.

- analiza technologii pod względem zamykania obiegu wody     

- wykonywanie zamykania obiegu wody

- zmiany techniczne i technologiczne oczyszczalni ścieków   

- poprawa pracy oczyszczalni ścieków  

- zwiększenie odwodnienia osadów pofermentacyjnych

- zmniejszenie ilości osadu pofermentacyjnego przeznaczonego do utylizacji